Częste choroby natury neurologicznej

Neurologia to dziedzina medycyny ściśle powiązana z psychiatrią. Zajmuje się wszelkimi schorzeniami związanymi z zaburzeniami układu nerwowego. Istnieje wiele schorzeń tego typu, które występują zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Część z nich, jak choćby choroba Alzheimera lub Parkinsona, ujawnia się dopiero w późniejszym okresie życia. Wiele z nich jest schorzeniami wrodzonymi, uwarunkowanymi genetycznie. Inne powstać mogą dopiero w trakcie życia ludzkiego, czasem na przykład po urazach mechanicznych głowy lub kręgosłupa. Jakimi typowymi schorzeniami zajmuje się zatem poradnia neurologiczna oraz specjaliści w niej pracujący?

Wśród schorzeń, z którymi zgłaszają się pacjenci neurologiczni wymienić można naprawdę całe mnóstwo chorób. Poza tymi, które wymienione zostały przykładowo powyżej będą to na przykład różnego rodzaju zakażenia układu nerwowego. Mowa tu choćby o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych lub zapaleniu mózgu. Mogą to być także nowotwory w obrębie głowy, jak na przykład oponiaki i glejaki.

Neurolodzy mają do czynienia także z tak zwanymi urazami okołoporodowymi, w tym na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. U dzieci występować może także tak zwane wodogłowie, które jest zaburzeniem dotyczącym płynu mózgowo-rdzeniowego. Wśród innych schorzeń na tle neurologicznym wiele osób cierpi również na stwardnienie rozsiane, padaczki, a także mniej groźne schorzenia – jak choćby nawracające i uciążliwe migreny. Często występują one wraz z zaburzeniami snu, które dodatkowo utrudniają powrót chorego do normalnego funkcjonowania.

Neurologia jest niezwykle złożoną dziedziną medycyny, która ściśle współpracuje także z psychiatrią. Prawidłowe rozpoznanie choroby często nie okazuje się zbyt łatwe, a leczenie chorób na tle neurologicznym nie należy także do najłatwiejszych. Bardzo istotne jest prawidłowe rozpoznanie choroby, najlepiej w jak najwcześniejszym stadium. Dzięki temu zastosować można odpowiednie leczenie w pierwszym stadium choroby, co może znacznie ułatwić jej dalsze leczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 3 =