Tag Archives: nudności

Choroby odkleszczowe

Kleszcze to pasożyty wyjątkowo agresywne – atakują ludzi i zwierzęta, a usunięcie ich potrafi nastręczać trudności – trzeba dopilnować, by usunąć każdy fragment kleszcza, bo może on przenosić niejedną chorobę. Continue reading →